VÅRA TJÄNSTER

LiS Ventilation AB erbjuder allt från nyinstallation och montering av ventilationssystem till underhåll och rengöring av befintliga system och kanaler.
Alla tjänster skräddarsys efter dina önskemål och vilken anläggning som du har. Vi utför även nyinstallation samt service av centraldammsugaranläggning.
Kontakta oss för mer information eller offert.

Underhåll och rengörning av FTX-system

Rena ventilationskanaler gör att ventilationen fungerar så som den är avsedd för. Det är därför viktigt att kanalerna och ventilationsaggregatet är rena och fria från smuts. Smutsiga kanaler, återvinningsbatterier eller filter kan i värsta fall innebära en brandfara. Rena kanaler och ventilationsaggregat innebär mindre påfrestning av systemet och därmed ökad livslängd av ditt ventilationsaggregat. Det är inte bara luften som blir sämre med att kanalerna är smutsiga, smutsiga kanaler innebär större motstånd och en större energiåtgång och därmed högre kostnad för att få luften att cirkulera.

Det är framförallt frånluftskanalerna som bör rengöras med jämna mellanrum. Luften i frånluftskanalerna kommer från fuktiga utrymmen såsom kök, badrum/toaletter och tvättstuga. Fukten i luften gör att eventuellt damm och partiklar lättare fastnar i frånluftskanalerna och påverkar därmed luftflödet.

Intagsgaller och uteluftskanal ska rengöras fram till filtret, liksom värmeväxlaren som också behöver rengöras för bättre verkningsgrad. Filterbyte utförs i samband med kanalrengöring, vilket motverkar att pollen, bakterier och andra föroreningar tar sig in i inomhusluften. 

I ett hus utan FTX (från och tilluftsventilation) men med mekanisk frånluftsventilation bör även uteluftsventilerna rengöras samtidigt som frånluftskanalerna rengörs.

För att få en bra och sund inomhusmiljö är det viktigt med ett fungerande ventilationssystem med rätt luftflöden och låga tryckfall över filtret.

En driftsstörning innebär oftast att ventilationsanläggningen inte stannar och slutar fungera direkt. Det kan ske successivt genom att ventilationen långsamt minskar sin kapacitet och luftomsättningen inte blir densamma som tidigare. Det märks genom koncentrationssvårigheter, huvudvärk, instängd luft eller missljud från ventilationsanläggningen.

Nyinstallation och montering

LiS Ventilation utför nyinstallation och montering av ventilationsanläggningar i bostadshus, kontorslokaler, flerbostadshus samt industrilokaler. Kontakta oss för offert för just ditt projekt.  

Serviceavtal

För att försäkra sig om regelbunden service och underhåll av din anläggning går det bra att teckna ett serviceavtal med LiS Ventilation AB. Att teckna serviceavtal med oss går bra oavsett om du är privatperson med en ventilationsanläggning i ett bostadshus eller för företag med anläggning i kontor, lägenhetshus eller för större industrier. Innan ett serviceavtal tecknas genomför vi en genomgång av er ventilationsanläggning för att dokumentera skick och funktion, därefter skräddarsys serviceavtalet efter dina önskemål samt efter anläggningens funktioner och krav, serviceavtalet kan bland annat innefatta

  • Planerat servicebesök för att minska risken för oförutsedda driftstopp
  • Kanalrensning
  • Byte av filter
  • Byte eller reparation av fläktar, remmar, lager och motorer.
  • Renovering eller utbyte av ventilationsaggregat
  • Tillgång till personlig servicetekniker
  • Hög servicenivå
  • Felsökning
  • Reparation av styr- & reglersystem

När det är dags för service, kontaktar vi er i god tid innan och bestämmer tid för att utföra arbetet. Vi lär genom serviceavtalet att känna din ventilationsanläggning och kommer därmed med löpande förslag till förbättringsåtgärder. Varje servicebesök dokumenteras och sammanfattas i ett protokoll.  Återkommande service är det bästa sättet att slippa oförutsedda utgifter och eventuella slitagedelar upptäcks och byts ut innan de går sönder. Med ett serviceavtal med oss kan du känna dig trygg med din anläggning och du vet då också att den levererar en god inomhusmiljö.

Installation samt service av centraldammsugare

Utöver ventilationsinstallation och service utför vi även installation och service av centraldammsugare. Installationerna och servicen sker i flerbostadshus, äldreboende samt kontor.

Miljöpolicy

LiS Ventilation AB följer tillämpad lagstiftning, gällande förskrifter och andra krav.
Vi arbetar efter att vårt agerande ska bidra till en hållbar utveckling, en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose deras behov.
För att minimera vår negativa miljöpåverkan arbetar vi med ständiga förbättringar med avseende inte minst genom en aktiv påverkan på externa intressenter och leverantörer.